Drukuj

Wojciech Kiełkowski historyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył też studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Integrację Europejską w Ośrodku Studiów Europejskich. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzatorskich i popularnonaukowych oraz kilkunastu opracowań, m.in. „Chybie – dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności” (Chybie 2009), „Dzieje Zaborza” (Jastrzębie-Zdrój 20015), „Strumień w latach 1918-1945” (Strumień 2018), współautor „Batalii o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku” (Zebrzydowice 2014). Od kilku lat przygotowuje rozprawę doktorską dotycząca działalności Związku Śląskich Katolików. Wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, członek Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu i Towarzystwa Miłośników Zarzecza w Zarzeczu.

Grzegorz Kasztura - absolwent cieszyńskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor książki „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939” (wydanie I Cieszyn 2012, wydanie II uzupełnione Warszawa 2014), współautor „Batalii o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku” (Zebrzydowice 2014). Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, Sekcji Miłośników Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników Gminy Hażlach.

Piotr Sadowski - doktor geografii, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie starszy wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, autor i współautor licznych opracowań krajoznawczych i monograficznych, m.in. monografii gmin Pcim, Sułkowice i Lubień, miasta Jordanów oraz przewodnika „Beskid Myślenicki”. Od kilkunastu lat bada historię militarną obszaru karpackiego, autor m.in. książki „Jordanów 1939. Historia i pamięć pierwszej bitwy 10. Brygady Kawalerii” (Pcim 2019). Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Myślenicach.