Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40975

Do pobrania

 

 

19 listopada 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” złożyła wniosek o przyznanie pomocy z zakresu tak zwanych „Małych projektów” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju ObszawWiejskich na lata 2007-2013.

Jak czytamy w opisie wniosku, celem operacji było „zwiększenie efektywności propagowania historii Śląska Cieszyńskiego, w tym także gminy Zebrzydowice, w okresie końca II wojny światowej w roku 1945, poprzez opracowanie poświęconej temu zagadnieniu ogólnodostępnej strony internetowej w domenie regionalnej www.front1945.cieszyn.pl, wydanie i rozpowszechnienie książki w nakładzie 300 egzemplarzy opisującej przebieg wydarzeń oraz zorganizowanie promującego wydawnictwo spotkania autorskiego i podsumowującej projekt konferencji". 

6 września 2013 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a GBP w Zebrzydowicach została podpisana umowa nr 00945 – 6930 – UM1240660/12 na realizację projektu pod nazwą

Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim.

Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej

(książka, strona internetowa, konferencja)

 

Pierwszym etapem realizacji projektu było uruchomienie strony internetowej www.front1945.cieszyn.pl, która była czynna przez 5 lat, czyli do 2018 roku.  

Następnie rozpoczęły się prace nad książką pod tytułem „Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku”, która ukazała się pod koniec 2014 roku.

Tę część realizacji projektu podsumowała konferencja naukowa w Zebrzydowicach. Materiały pokonferencyjne zostały następnie wydane drukiem.  

 

PARTNERZY PROJEKTU 

    

1 19e2e

2 f281e 3 cf609

 

4 9fdcdWystępujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.