Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Po kilkunastu dniach od rozpoczęcia 12 stycznia 1945 r. ofensywy nacierające nieprzerwanie wojska sowieckie dotarły na przedpola Śląska Cieszyńskiego. W naszym regionie za utrzymanie frontu na przełomie stycznia i lutego 1945 r. odpowiadały jednostki broniącej Karpaty Grupy Armijnej „Heinrici” (od nazwiska gen. armii Gottharda Heinriciego), przemianowanej 22 marca 1945 r. na 1. Armię Pancerną oraz wycofującej się z Górnego Śląska i Małopolski 17. Armii Polowej. Siły te wchodziły w skład Grupy Armii „A”, 25 stycznia 1945 r. przemianowanej na Grupę Armii „Środek" (niem. „Mitte”) i odtąd do końca wojny dowodzonej przez gen. armii Ferdynanda Schörnera (4 kwietnia 1945 r. mianowanego feldmarszałkiem).
Wsparcie wojskom lądowym zapewniały jednostki 6. Floty Powietrznej.     Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.