Drukuj

Po kilkunastu dniach od rozpoczęcia 12 stycznia 1945 r. ofensywy nacierające nieprzerwanie wojska sowieckie dotarły na przedpola Śląska Cieszyńskiego. W naszym regionie za utrzymanie frontu na przełomie stycznia i lutego 1945 r. odpowiadały jednostki broniącej Karpaty Grupy Armijnej „Heinrici” (od nazwiska gen. armii Gottharda Heinriciego), przemianowanej 22 marca 1945 r. na 1. Armię Pancerną oraz wycofującej się z Górnego Śląska i Małopolski 17. Armii Polowej. Siły te wchodziły w skład Grupy Armii „A”, 25 stycznia 1945 r. przemianowanej na Grupę Armii „Środek" (niem. „Mitte”) i odtąd do końca wojny dowodzonej przez gen. armii Ferdynanda Schörnera (4 kwietnia 1945 r. mianowanego feldmarszałkiem).
Wsparcie wojskom lądowym zapewniały jednostki 6. Floty Powietrznej.