Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 48415

Do pobrania

Żołnierze niemieccy pochowani w 1945 roku na cmentarzu ewangelickim w Hażlachu

(kolejność nazwisk wg dat śmierci)

 

Lp. • Imię i nazwisko, stopień wojskowy, jednostka  • Data i miejsce urodzenia (kraj) • Data i miejsce śmierci • Obecnie pochowany

 

1.  •  Friedrich Borghard, Obergefreiter, 1./GR 464 253. ID  •  30.01.1907 b.d.  •  16.03.1945 b.d.  •  b.d.

2.  •  Helmut Möller, Kanonier, 9./AR 253. ID  •  15.08.1926 Ziegelhäuser (Niemcy)  •  24.03.1945 Pruchna  •  szczątki nie zostały odnalezione

3.  •  Ferdinand Westerthaler, Oberschütze, 7./GJR 144 3. GD  •  19.05.1909 Thaggau (Thalgau, Austria?)  •  03.04.1945 Rudnik  •  szczątki nie zostały odnalezione  

4.  •  Alois Wiedl, Oberjäger, 7./ GJR 144 3. GD  •  16.06.1922 b.d.  •  03.04.1945  •  b.d.

5.  • Viktor Fürpass, Gefreiter, 10./GJR 144 3. GD, 6024 St. Kp. Gren. Ers. Btl. 499  •  01.07.1925 Dietersdorf (prawdopodobnie Austria)  •  04.04.1945 Brama Śląsko-Morawska  •  szczątki nie zostały odnalezione   

 

 

Ponadto na cmentarzu znajdowały się mogiły nieznanych z imienia i nazwiska żołnierzy niemieckich: 3 mogiły pojedyncze i 1 mogiła zbiorowa 4 żołnierzy.
Razem zostało zatem pochowanych w Hażlachu 12 żołnierzy niemieckich: 5 znanych i 7 nieznanych.               

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.